Word Vriend van De Binnenvest

U kunt vriend van Vrienden van De Binnenvest worden door het de Stichting Vrienden jaarlijks of maandelijks met een vast bedrag te steunen. Als Vriend ontvangt u ons Vriendennieuws. In deze nieuwsbrief staan artikelen over de activiteiten die de Stichting Vrienden van De Binnenvest steunt. Tevens wordt aandacht geschonken aan persoonlijke acties en initiatieven waarmee geld is ingezameld voor De Binnenvest. De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig.

Voor € 10,- per jaar (of meer natuurlijk) bent u vriend. U steunt daarmee allerlei projecten bij de Binnenvest.

Voor meer informatie over (bedrijfs)vrienden of andere mogelijkheden kunt u contact opnemen met de Stichting Vrienden van De Binnenvest.

Zo steunt u de Vrienden van De Binnenvest

U kunt De Binnenvest op verschillende manieren steunen:
Een makkelijke manier om uw gift aan Vrienden van De Binnenvest over te maken is door middel van een machtiging.
Vul het Machtigingsformulier van Vriend van Vrienden van De Binnenvest in.

U kunt het formulier uitprinten en sturen naar:

 • Stichting Vrienden van De Binnenvest
 • p/a Morssingel 11,
 • 2312 AZ Leiden

Tel:  071-514 70 40
Fax: 071-514 6105

Voor meer informatie

Zelf overmaken 
U kunt ook uw gift ook via

 • een overboekingsformulier van uw eigen P(Postbank).
 • telebankieren/girotel
  overmaken op bankrekening NL39ABNA0484343653 van Stichting Vrienden van de Binnenvest te Leiden.

U kunt eenmalig of structureel een vaste donatie geven!

Actie of evenement organiseren

Door het organiseren van een actie of evenement kunt u geld inzamelen voor de Stichting Vrienden van De Binnenvest

Dit kan op veel verschillende manieren. Zo kunt u een cultureel, sportief of culinair evenement organiseren. Enkele voorbeelden zijn: een loterij, sponsorloop of kerstmarkt. Maar ook kunt u denken aan een veiling of een loterij.

Heeft u een idee voor een fondsenwervende actie of evenement? Wij bespreken dan graag met u welke ondersteuning wij u kunnen bieden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een presentatie over het werk van De Binnenvest  verzorgen en hebben we promotiemateriaal ter ondersteuning van uw actie.

Actie of evenement aanmelden
Als u een actie wilt starten, kunt u contact opnemen met:

Rianne Peeters, voorzitter.

email

Vrienden in testament

Stichting Vrienden van De Binnenvest in uw testament

Het opmaken van een testament is iets waar niemand graag aan denkt. Het geeft u wel de mogelijkheid om het werk van de Stichting Vrienden van De Binnenvest op een bijzondere manier te steunen. U kunt er voor kiezen om de Stichting Vrienden van De Binnenvest als (mede-)erfgenaam (erfstelling) op te laten nemen in uw testament of middels een legaat.

Legaat

U kunt bij de notaris een legaat voor de Stichting Vrienden van De Binnenvest in uw testament laten opnemen. Een legaat is een bepaling in een testament waarmee u met name genoemde goederen of een vastgesteld bedrag schenkt.

Erfstelling Bij een erfstelling kan u er voor kiezen om Stichting Vrienden van De Binnenvest geheel of gedeeltelijk als erfgenaam in uw testament op te laten nemen.

Schenking of lijfrente

Eenmalige en periodieke schenkingen
Misschien heeft u er nooit over gedacht, maar wist u dat het ook voordelig kan zijn een deel van uw inkomen aan een goed doel te schenken? Welke mogelijkheden zijn er? We zetten ze hieronder voor u op een rij.

Schenking
Instellingen die als een kerkelijk, levensbeschouwelijk, liefdadig, cultureel, wetenschappelijk of het algemeen nut beogende instelling gerangschikt zijn bij de belastingdienst zijn per 1 januari 2006 vrijgesteld van schenkingsrecht. Stichting Vrienden van De Binnenvest valt in deze categorie (ANIB) en is derhalve geen schenkingrecht verschuldigd.
Als schenker kunt u, als het bedrag van de schenking tussen de 1% en de 10% van uw onzuivere inkomen ligt, de schenking als aftrekbare gift in mindering brengen op uw belastbare inkomen.

Lijfrente
In plaats van een eenmalige gift kunt u uw schenking ook in de vorm van een lijfrente doen. Lijfrente zijn vaste periodieke uitkeringen voor een periode van minimaal vijfjaar. U schenkt vijf jaar of langer een vast bedrag aan de Stichting Vrienden. De schenking moet wel bij notariële akte worden vastgelegd en is daardoor volledig aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting.

Een variant op de schenking van een lijfrente is dat u, in plaats van de schenking in vijfjaarlijkse termijnen te betalen, het bedrag in één keer voldoet. De stichting erkent dan het bedrag van de schenking aan u schuldig en boekt op dit bedrag de jaarlijkse lijfrentetermijnen af tot het gehele geschonken bedrag in vijf jaar is afgelost.

  Spreekt het werk van de Stichting Vrienden van De Binnenvest u aan? Draag dan ook uw steentje bij. Het aantal mogelijkheden is nagenoeg onbeperkt. Directeur-bestuurder van Stichting De Binnenvest bespreekt ze graag met u. U kunt contact met hem opnemen via het contactformulier of telefonisch via: 071-5161600

  • Drink een kopje koffie met een cliënt

  • Regel een stageplek

  • Lever een bijdrage die aansluit bij uw bedrijfsactiviteiten

  • Laat uw werknemers een dag klussen

  • Breng het werk van De Binnenvest onder de aandacht brengen bij verenigingen of op scholen