Vrienden onmisbaar voor financieel ruggensteuntje aan cliënten

De stichting Vrienden van De Binnenvest stelt giften en leningen aan cliënten van De Binnenvest ter beschikking die financieel een steuntje in de rug nodig hebben. In 2014 was dat € 1.275 aan giften en € 6.817 aan leningen. In het eerste, tweede en derde  kwartaal van 2015 was dat € 1.393 aan giften en € 2.063 aan leningen. Deze cliënten konden mede daardoor weer een stapje verder in hun herstel traject maken.

“Flinke bedragen”, bevestigt Rianne Peeters, voorzitter van de Vrienden van de Binnenvest. “Maar het is hard nodig. Deze cliënten zijn hard op weg hun plek in de maatschappij weer in te nemen dan mag een te overzien financieel probleempje niet in de weg staan. De Binnenvest zelf heeft daar budgettair geen mogelijkheden voor. Dus springen wij bij.”

Maar waarvoor worden deze bijdragen gebruikt? Een paar voorbeelden:

  • als voorschot kinderopvang voor een cliënt met dochtertje in afwachting uitkering;
  • voorschot huur voor een cliënt in afwachting bijzondere bijstand;
  • borg en eerste maand huur van zelfstandige woonruimte voor een cliënt als overbrugging.

Naast het bieden van financiële hulp aan cliënten van De Binnenvest bouwen de Vrienden aan draagvlak voor de werkzaamheden van De Binnenvest. Dat doen ze onder meer door bekendheid te geven aan het werk van De Binnenvest bij particulieren, instellingen en bedrijven.

“Maar we komen altijd ‘vrienden’ te kort. Want hoewel geld niet de maat der dingen is, opent het voor de cliënten wel vaak de broodnodige deuren naar een betere en zelfstandig bestaan”, aldus Peeters.

De Vrienden nodigen u derhalve van harte uit om toe te treden als vriend van De Binnenvest. Een toetredings- en machtigingsformulier vindt u op onze website: machtigingsformulier.

Wilt u meer informatie over het werk van De Vrienden van De Binnenvest?

Neem dan contact op met de voorzitter van de Vrienden van De Binnenvest, Rianne Peeters, telefoon: 071 5227878 of info@debinnenvest.nl.

Wilt u weten waar de financiële bijdragen van de Vrienden uit bestaan? Kijk dan op giften_2014-2015

Archieven