Donatie Soroptimist International Club Leiden aan Vrienden van De Binnenvest

Leden van Soroptimist International Club Leiden hebben donderdag 18 augustus kennisgemaakt met de werkzaamheden van De Binnenvest en Vrienden van De Binnenvest. De ontmoeting begon met een zeer verzorgde en smakelijke maaltijd bereid door de kok en het team van het restaurant van het Sociaal Pension. Emmy Klooster, directeur bestuurder van De Binnenvest, gaf een presentatie over deze voorziening voor dak- en thuislozen in Leiden en omgeving. De organisatie richt zich op toeleiding en preventie, inloop, crisisopvang, dag- en nachtopvang, begeleid wonen, beschermd wonen, activering en dagbesteding.   Naast feitelijke gegevens toonde Emmy Klooster de recent gemaakte film met de titel ‘Niemand hoeft aan de kant te staan’, tevens motto van De Binnenvest. In de film vertellen cliënten hoe ze bij De Binnenvest terecht zijn gekomen en wat dat voor hen betekent en betekend heeft. Hun verhalen illustreren goed de werkwijze: de eigen kracht aanboren en cliënten zelf de regie laten houden. De Binnenvest begeleidt, de noodzakelijke behandeling op het gebied van bijvoorbeeld GGZ, verslaving, schulden en wonen wordt ‘ingeregeld’. De diverse hulpverleners komen naar De Binnenvest toe.

De Binnenvest kent ter ondersteuning van hun activiteiten een Vrienden Stichting. Rianne Peeters, voorzitter van Vrienden van De Binnenvest, vertelde aan de leden van Soroptimist International Club Leiden dat hun doel is het draagvlak voor de werkzaamheden van De Binnenvest te vergroten en financiële steun aan cliënten te geven in de vorm van een gift of lening, om zo hun zelfstandigheid te versterken. De ontmoeting met leden van Soroptimist International Club Leiden heeft zowel geleid tot vergroting van het draagvlak van de werkzaamheden van De Binnenvest als tot een concrete financiële bijdrage van 465 euro namens de leden aan Vrienden van De Binnenvest. Het bedrag kan besteed worden aan starterspakketten voor cliënten die na een tijd dak- en thuisloos te zijn geweest naar een eigen woning gaan.

Op de foto vlnr Emmy Klooster (directeur De Binnenvest), Rianne Peeters ( voorzitter van Vrienden van De Binnenvest), Sonja van der Meulen (voorzitter Soroptimist Club Leiden)

Archieven