De Stichting bouwt aan draagvlak voor de werkzaamheden van De Binnenvest. Dat doet de Stichting door bekendheid te geven aan het werk van De Binnenvest bij particulieren, instellingen en bedrijven. De Stichting is graag bereid uit te leggen welke bijdrage deze groepen kunnen leveren aan het veraangenamen van het leven van dak- en thuislozen.

Inzamelen geld en producten

Soms kunnen door een gebrek aan geld of goederen bepaalde activiteiten niet uitgevoerd worden. Zo laat het budget van De Binnenvest het niet toe om een dagje naar het strand te gaan met de cliënten. Of om iemand die aan een stage begint een set kleren te geven. Of om het lidmaatschap van een sportclub te bekostigen.

Het zijn nu net juist deze extra’s het leven van onze cliënten kleur geven.

Daarnaast ontvangen de Vrienden aanvragen van individuele cliënten. Bijvoorbeeld:

  • voor aanschaf van huisraad, inrichting als een nieuwe kamer of woning moet worden ingericht;
  • lening als voorschot op te verkrijgen uitkering om een IDkaart aan te schaffen;
  • lening om dreigende huisuitzetting te voorkomen
  • reiskosten om verwonende familieleden te kunnen bezoeken

Als zo’n aanvraag wordt gehonoreerd, gebeurt dat bijna altijd in de vorm van deels een gift, deels renteloze  lening.

Ook verzorgen we de levering van kerstbomen in de RIBWhuizen en geven we bijdrage aan speciale activiteiten, zoals bijvoorbeeld voor een BBQ in het sociaal pension.

Stimuleren van deelname door vrijwilligers

Voor sommige werkzaamheden hebben de beroepskrachten van De Binnenvest helaas geen tijd. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om het begeleiden van een cliënt naar een sportvereniging of om het samen drinken van een kopje koffie. Of om het opknappen van een kamer voor een cliënt die weer zelfstandig gaat wonen.

Binnen De Binnevest is iemand die zich speciaal bezighoudt met de inzet van vrijwilligers. Als u meer wil weten over de vrijwilligersmogelijkheden bij De Binnenvest, kunt contact opnemen met Ingrid van Loo via onze contact-email.

Leningen

Bedrag lening 2017
500 Vloerbedekking/opslag
1.500 Aanschaf inboedel
300 Lening voor zoontje
292 Cursus Nederlands
320 Inrichting Woning
458 Huurachterstand
250 Opknappen woning
250 Opslag inboedel
500 1e huur
808 Aanschaf speciaal bed
448 Opvang honden
143 Advocaatkosten
1.500 Inrichting Woning
490 1e huur, borg, adm.kosten
650 Overname huisinrichting
725 Achterstallige betalingen
9.134

Giften

Bedrag Gift 2017
100 Lastenverlichting
410 1e Huur
20 Treinkaartje
300 Aanschaf potten en pannen
3.523 Leningen -> giften
170 Kosten hond
100 Medicatie
70 Taxigeld in geval van nood
228 Schuldenlastverlichting
60 Schoonmaakmateriaal
200 Overname zonnescherm e.d.
500 Lastenverlichting
5.682

Leningen

Bedrag lening 2018
619 1e Huur
400 Afbetalen schulden
65 Verlenging rijbewijs, reisgeld
1.000 Aflossen schuld
60 Schuld aan gemeente afbetalen
408 1e Huur
300 1e Huur
637 Reis naar moeder
549 1e Huur
4.038

Giften

Bedrag Gift 2018
21 Tandartskosten
199 Nieuwe banden Scooter
333 Nieuwe huisvestiging
71 Kleding e.d.
400 Verblijfkosten
149 Aflossen schulden
199 Ticket
886 Vloerbedekking
40 Kookplaatje
156
2.451

Leningen

Bedrag lening 2019
290 1e Huur
626 1e huur
875 1e huur
750 Huurachterstand
2.250 Studiegeld
1.180 Borg en 1e huur
30 Pre-Paid telefoon
614 1e huur
431 Studiekosten
400 1e huur
800 inrichting woning
8.246

Giften

Bedrag Gift 2019
110 Museum
135 Laptop
429 Wasmachine
855 Inrichting huis
429 PingPongtafel
47 PingPong acc.
200 Medicatie
-1 Retour
110 Treinkaartjes
587 Vliegtickets begrafenis
110 Museumpassen
71 Sinterklaascadeaus
637 Inboedel
12 Kinderboerderij
3.730