Wat doen de bestuursleden van De vrienden van de Binnenvest?

Sinds 2006 bestaan de Vrienden van De Binnenvest. Deze Stichting ondersteunt cliënten van De Binnenvest op verschillende manieren. Zo verstrekken wij leningen en voorschotten aan cliënten, als die niet op een andere manier aan geld kunnen komen. Daarnaast creëren wij draagvlak voor het werk van De Binnenvest bij particulieren, bedrijven en instellingen. Voorbeelden van wat de stichting doet:

  • Verstrekken van een lening aan een cliënt voor een identiteitsbewijs, zodat hij zich kan inschrijven bij de gemeente, een postadres kan krijgen en een uitkering kan aanvragen;
  • Een financieel steuntje bieden aan een cliënt, zodat hij weer zelfstandig kan wonen;
  • Gezamenlijke uitjes voor cliënten mogelijk maken;
  • Sportactiviteiten faciliteren, denk aan de Dutch Street Cup, het straatvoetbaltoernooi;
  • (Mede)financieren van gerichte voorlichtingsprojecten;
  • Als ambassadeurs het werk van De Binnenvest onder de aandacht van belangstellenden brengen.