Hoe wordt er geld uitgekeerd?

Een cliënt is in nood. Hij of zij heeft iets nodig dat niet op een andere manier kan worden vergaard. De Binnenvest mag niet in alle gevallen geld of andere hulp verstrekken. Denk daarbij aan een voorschot voor de huur van een nieuwe woning of financiële of zelfs andere hulp bij de inrichting van een nieuw huisje. Ja, zelfs als de cliënt zijn id-bewijs kwijt is en daardoor geen uitkering kan aanvragen, schieten de Vrienden te hulp.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Meestal is het de maatschappelijk werker die via De Binnenvest een verzoek indient bij het bestuur van de Vrienden… Dit gebeurt vrijwel altijd digitaal om de snelheid er in te houden. Meestal is de hulp namelijk erg snel nodig.

Er is een kleine commissie die de aanvraag snel toetst aan de criteria die het bestuur heeft gesteld aan een gift of een te verstrekken lening. De commissie reageert altijd snel, meestal nog dezelfde dag op de aanvraag en keert ook in die snelheid uit als er positief op het verzoek wordt besloten.

Betreft het een lening, wordt er terugbetaald zodra de (bijzondere) uitkering wordt ontvangen of anders wordt het bedrag in de afgesproken delen terugbetaald.

Beleidsvoornemens van de stichting De vrienden van de Binnenvest

In de Statuten van de stichting Vrienden van de Binnenvest staat als doel genoemd:
Het ondersteunen van de doelstelling van de stichting De Binnenvest. Binnen de Leidse gemeenschap draagvlak creëren ten aanzien van de werkzaamheden van de stichting De Binnenvest, alsmede het verbeteren van de positie van de dakloze.

Concrete hulp bieden

Het beleid van de “Vrienden” is er vooral op gericht ervoor te zorgen dat de (ex-)dakloze wordt geholpen in zijn belangrijkste noden waar een andere instantie geen hulp kan bieden. Het gaat daarbij vaak om een lening voor de eerste maand huur of een gift om direct medicijnen te kunnen kopen of het repareren van een brommer om ermee naar zijn of haar kinderen te kunnen blijven rijden. Het zijn maar enkele voorbeelden.

Voornemens

In 2020 is het beleid van de vriendenstichting erop gericht zich meer te profileren om

1. Meer draagvlak te creëren voor de werkzaamheden van De Binnenvest en daarmee meer aandacht te vestigen op het bestaan van daklozen in Leiden en de regio.
2. Zorgen dat de geldstroom op gang blijft en daardoor de noodzakelijke giften en leningen aan de (ex-)daklozen worden veilig gesteld.
3. Het Leids netwerk beter te gebruiken en daardoor het aanbod van dagbesteding voor (ex-)daklozen te kunnen uitbreiden en vernieuwen.

Actualiseren

Een verder voornemen voor 2020 is om het beleidsplan te actualiseren aan de nieuwe tijd en de nieuwe werkomgeving.

Bestuur

In 2020 zal tevens het bestuur worden uitgebreid nadat enkele leden na vele jaren het bestuur hebben verlaten.