Wij zien niet altijd wie er geld overmaakt, wie een donatie doet. En kunnen om die reden dus niet iedereen persoonlijk een brief sturen. Daarom hier een dank-u-welbrief omdat wij uw bijdrage zeer op prijs stellen.

Beste donateur,

Wat fijn dat u een bedrag hebt overgemaakt naar De Vrienden van De Binnenvest. Wij waarderen dit zeer en zullen zorgen dat het geld goed terecht komt.

Wellicht ten overvloede is het goed te weten dat onze stichting de cliënten van De Binnenvest op verschillende manieren ondersteunt. Zo verstrekken wij leningen en voorschotten aan cliënten, als die niet op een andere manier aan geld kunnen komen. Daarnaast creëren wij draagvlak voor het werk van De Binnenvest bij particulieren, bedrijven en instellingen. Voorbeelden van wat de stichting doet:

  • Verstrekken van een lening aan een cliënt voor een identiteitsbewijs, zodat hij zich kan inschrijven bij de gemeente, een postadres kan krijgen en een uitkering kan aanvragen;
  • Een financieel steuntje bieden aan een cliënt, zodat hij weer zelfstandig kan wonen;
  • Gezamenlijke uitjes voor cliënten mogelijk maken;
  • Sportactiviteiten faciliteren, denk aan de Dutch Street Cup, het straatvoetbaltoernooi;
  • (Mede)financieren van gerichte voorlichtingsprojecten;
  • Als ambassadeurs het werk van De Binnenvest onder de aandacht van belangstellenden brengen.

Nogmaals erg bedankt voor uw bijdrage en alle goeds gewenst aan u en de uwen.

Hartelijke groeten,

Tjeerd Scheffer
Vrienden van De Binnenvest, voorzitter