FAQ items aan het laden...
Home2019-10-26T13:06:32+00:00

WAT WIJ DOEN

Het werk van De Binnenvest verdient uw steun – en heeft die ook nodig. Sommige zaken betekenen heel veel voor onze cliënten, maar vallen buiten het werkterrein van De Binnenvest. Soms ook schiet het budget tekort. Dan schiet de Stichting Vrienden van De Binnenvest te hulp.

Word ook vriend van De Binnenvest

ONZE SPEERPUNTEN

De Stichting Vrienden van De Binnenvest heeft drie speerpunten benoemd.

  • Draagvlak Creëren – bekendheid te geven aan het werk van De Binnenvest bij particulieren, instellingen en bedrijven.

  • Inzamelen van geld of producten

  • Werven van vrijwilligers – Voor sommige werkzaamheden hebben de beroepskrachten van De Binnenvest helaas geen tijd. Daarom is er binnen De Binnevest is iemand die zich speciaal bezighoudt met de inzet van vrijwilligers.

Wat we doen

Een cliënt is in nood. Hij of zij heeft iets nodig dat niet op een andere manier kan worden vergaard. De Binnenvest mag niet in alle gevallen geld of andere hulp verstrekken. Denk daarbij aan een voorschot voor de huur van een nieuwe woning of financiële of zelfs andere hulp bij de inrichting van een nieuw huisje. Ja, zelfs als de cliënt zijn id-bewijs kwijt is en daardoor geen uitkering kan aanvragen, schieten de Vrienden te hulp.

Meestal is het de maatschappelijk werker die via De Binnenvest een verzoek indient bij het bestuur van de Vrienden… Dit gebeurt vrijwel altijd digitaal om de snelheid er in te houden. Meestal is de hulp namelijk erg snel nodig.

Er is een kleine commissie die de aanvraag snel toetst aan de criteria die het bestuur heeft gesteld aan een gift of een te verstrekken lening. De commissie reageert altijd snel, meestal nog dezelfde dag op de aanvraag en keert ook in die snelheid uit als er positief op het verzoek wordt besloten.

Betreft het een lening, wordt er terugbetaald zodra de (bijzondere) uitkering wordt ontvangen of anders wordt het bedrag in de afgesproken delen terugbetaald.

Sinds 2006 bestaan de Vrienden van De Binnenvest. Deze Stichting ondersteunt cliënten van De Binnenvest op verschillende manieren. Zo verstrekken wij leningen en voorschotten aan cliënten, als die niet op een andere manier aan geld kunnen komen. Daarnaast creëren wij draagvlak voor het werk van De Binnenvest bij particulieren, bedrijven en instellingen. Voorbeelden van wat de stichting doet:

  • Verstrekken van een lening aan een cliënt voor een identiteitsbewijs, zodat hij zich kan inschrijven bij de gemeente, een postadres kan krijgen en een uitkering kan aanvragen;
  • Een financieel steuntje bieden aan een cliënt, zodat hij weer zelfstandig kan wonen;
  • Gezamenlijke uitjes voor cliënten mogelijk maken;
  • Sportactiviteiten faciliteren, denk aan de Dutch Street Cup, het straatvoetbaltoernooi;
  • (Mede)financieren van gerichte voorlichtingsprojecten;
  • Als ambassadeurs het werk van De Binnenvest onder de aandacht van belangstellenden brengen.

Nieuws