Stimuleren van deelname door vrijwilligers

Voor sommige werkzaamheden hebben de beroepskrachten van De Binnenvest helaas geen tijd. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om het begeleiden van een cliënt naar een sportvereniging of om het samen drinken van een kopje koffie. Of om het opknappen van een kamer voor een cliënt die weer zelfstandig gaat wonen.

Binnen De Binnevest is iemand die zich speciaal bezighoudt met de inzet van vrijwilligers. Als u meer wil weten over de vrijwilligersmogelijkheden bij De Binnenvest, kunt contact opnemen met Ingrid van Loo via onze contact-email.