Dit doen de Vrienden

De Stichting bouwt aan draagvlak voor de werkzaamheden van De Binnenvest. Dat doet de Stichting door bekendheid te geven aan het werk van De Binnenvest bij particulieren, instellingen en bedrijven. De Stichting is graag bereid uit te leggen welke bijdrage deze groepen kunnen leveren aan het veraangenamen van het leven van dak- en thuislozen.