Schenking of lijfrente

Eenmalige en periodieke schenkingen
Misschien heeft u er nooit over gedacht, maar wist u dat het ook voordelig kan zijn een deel van uw inkomen aan een goed doel te schenken? Welke mogelijkheden zijn er? We zetten ze hieronder voor u op een rij.

 

Schenking
Instellingen die als een kerkelijk, levensbeschouwelijk, liefdadig, cultureel, wetenschappelijk of het algemeen nut beogende instelling gerangschikt zijn bij de belastingdienst zijn per 1 januari 2006 vrijgesteld van schenkingsrecht. Stichting Vrienden van De Binnenvest valt in deze categorie (ANIB) en is derhalve geen schenkingrecht verschuldigd.
Als schenker kunt u, als het bedrag van de schenking tussen de 1% en de 10% van uw onzuivere inkomen ligt, de schenking als aftrekbare gift in mindering brengen op uw belastbare inkomen.

 

Lijfrente
In plaats van een eenmalige gift kunt u uw schenking ook in de vorm van een lijfrente doen. Lijfrente zijn vaste periodieke uitkeringen voor een periode van minimaal vijfjaar. U schenkt vijf jaar of langer een vast bedrag aan de Stichting Vrienden. De schenking moet wel bij notariële akte worden vastgelegd en is daardoor volledig aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting.

 

Een variant op de schenking van een lijfrente is dat u, in plaats van de schenking in vijfjaarlijkse termijnen te betalen, het bedrag in één keer voldoet. De stichting erkent dan het bedrag van de schenking aan u schuldig en boekt op dit bedrag de jaarlijkse lijfrentetermijnen af tot het gehele geschonken bedrag in vijf jaar is afgelost.