Inzamelen geld en producten

Soms kunnen door een gebrek aan geld of goederen bepaalde activiteiten niet uitgevoerd worden. Zo laat het budget van De Binnenvest het niet toe om een dagje naar het strand te gaan met de cliënten. Of om iemand die aan een stage begint een set kleren te geven. Of om het lidmaatschap van een sportclub te bekostigen.

Het zijn nu net juist deze extra’s het leven van onze cliënten kleur geven.

Daarnaast ontvangen de Vrienden aanvragen van individuele cliënten. Bijvoorbeeld:

  • voor aanschaf van huisraad, inrichting als een nieuwe kamer of woning moet worden ingericht;
  • lening als voorschot op te verkrijgen uitkering om een IDkaart aan te schaffen;
  • lening om dreigende huisuitzetting te voorkomen
  • reiskosten om verwonende familieleden te kunnen bezoeken

Als zo'n aanvraag wordt gehonoreerd, gebeurt dat bijna altijd in de vorm van deels een gift, deels renteloze  lening.

Ook verzorgen we de levering van kerstbomen in de RIBWhuizen en geven we bijdrage aan speciale activiteiten, zoals bijvoorbeeld voor een BBQ in het sociaal pension.