Giften en leningen over 2014 en het 1ste kwartaal 2015

 1. Gift voor het verkrijgen van een urgentieverklaring t.b.v. een cliënte die na jaren mishandeling zelfstandig met zoon kan wonen.
 2. Gift t.b.v. verkrijgen van een ID-kaart voor een cliënt.
 3. Lening t.b.v. voorschot huur voor een cliënt in afwachting bijzondere bijstand.
 4. Lening t.b.v. borg en huur van  zelfstandige woonruimte voor een cliënt.
 5. Lening t.b.v. aflossing deel van de schuld bij CAK en ter voorkoming van rechtszaak van een cliënte.
 6. Lening t.b.v. aanvraag urgentieverklaring voor een  cliënt.
 7. Lening t.b.v. aankoop rollator en sleutelkastje  voor een oudere cliënte.
 8. Kwijtschelding van een relatief klein deel van de lening van cliënt bij De Vrienden.
 9. Lening t.b.v. vloerbedekking en verf bij een nieuwe woning voor een cliënt.
 10. Lening t.b.v. oplader elektrische fiets  voor een cliënt.
 11. Gift t.b.v. een tweedehands fiets voor een cliënt.
 12. Lening t.b.v. inrichtingskosten cliënt die een C-woning verkreeg na jaren in RIBW gewoond te hebben.
 13. Gift t.b.v. een noodzakelijke brommerreparatie voor een cliënt.
 14. Lening voor een cliënt t.b.v. deel eerste huur nieuwe woonruimte en leefkosten.
 15. Lening t.b.v. overnamekosten van een deel inboedel nieuwe woonruimte voor een cliënt.
 16. Gift voor een cliënt  t.b.v. aflossing relatief klein gedeelte eerdere lening van De Vrienden.
 17. Gift voor een cliënte t.b.v. kleding en linnengoed bij overgang naar een verzorgingshuis.
 18. Lening t.b.v. voorschot kinderopvang voor een cliënte met dochtertje in afwachting uitkering WWB.